เกี่ยวกับบริษัท โทโดโรกิ (ไทยเเลนด์) จำกัด

            บริษัท โทโดโรกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เราเป็นบริษัทเทรดดิ้งที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งดำเนินกิจการในประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 60 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ดำเนินกิจการอยู่บนหลักพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและการจัดการที่ดี และเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแสวงหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเช่นกัน ภายในโลกอุตสาหกรรม การปฏิวัติทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพเมคคาทรอนิกส์ รวมไปถึงการผลิตวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดความต้องการอันหลากหลายและซับซ้อนทางเทคโนโลยีในตลาดมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้บทบาทหน้าที่ของบริษัทมีความสำคัญเพิ่มขึ้น โดยภารกิจของเราคือการรวบรวมเทคโนโลยีเข้ากับเอกลักษณ์ของผู้ผลิตแต่ละรายเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และระบบปฏิบัติการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

Company Profile button